Info
Info
BrikStar EK 20
Jednoduché ovládání, nízká spotřeba

Lis zapojíte do sítě bez složité montáže a ovládáte jej pouze jedním vypínačem. Můžete jej nechat pracovat bez obsluhy, odejít z dílny, protože se sám při vyprázdnění materiálu z násypky odstaví z provozu. Instalovaný příkon je nízký, 2,4 kW.

Bezpečný provoz

Čtvercová násypka o objemu 0,6 m3 se stupňovitou konstrukci dna má mechanicky poháněné vyhrnování s pěti rameny a svisle vyplněné rohy pro dokonalé vybrání materiálu Síto umístěné v násypce zajišťuje bezpečnost obsluhy. Díky němu se také nedostane do násypky větší kus dřeva, který by mohl poškodit lis.

Lisování proti pevné přepážce

Lisovací komora má válcový tvar a je z jedné strany uzavírána pevnou přepážkou. Každá briketa je stlačena maximální možnou silou lisu. Výkon lisu je závislý na sypné hmotnosti materiálu. Brikety vypadávají z lisovací komory do připraveného obalu.

Pracovní prostředí

Lis můžeme vybavit hydraulickým olejem pro provoz v nízkých teplotách. Můžete jej pak provozovat v nezateplené místnosti či venku pod přístřeškem.

V případě připojení násypky na tlakový systém by mohlo docházet k nepříjemnému vyfukování materiálu lisovací komorou, která je v jednom kroku pracovního cyklu otevřená. Při otevřené násypce je toto nebezpečí minimální.

Materiály pro lisování

odpad ze dřeva ve formě pilin a hoblin
optimální vlhkost 8 až 12 %
rozměry materiálu menší než 10 mm v jednom směru
sypná hmotnost minimálně 70 kg/m3
Jiné materiály doporučujeme ověřit bezplatnou výkonovou zkouškou
Vlastnosti briket
Brikety mají tvar válce o průměru 62 mm, délku 20 až 30 mm, výhřevnost 15 - 18 MJ/kg. Mohou být spalovány ve všech typech kamen, kotlů a spalovnách pro spalování tuhých paliv. Ve zplynovacích kotlích se lépe využije jejich velká výhřevnost.

Standardní vybavení

násypka lisu s objemem 0,6 m3
Ekonomický přínos a hlavní výhody využití briketovacích lisů

+ dostupná cena
+ nízká spotřeba elektrické energie
+ kvalitní zpracování z typizovaných součástí
+ jednoduchá montáž
+ malé rozměry
+ snadná obsluha
+ zapůjčení lisu zdarma na 14 dní na vyzkoušení
Volitelná příslušenství

+ Hydraulický olej do teplot nižších než +5°C
Viskozita běžného hydraulického oleje umožňuje bezpečný provoz hydraulických strojů od +5°C výše. Při nižší teplotě olej natolik zhoustne, že může dojít k poškození čerpadla nebo hydraulických těsnění na pístech hydraulických válců. V případě, že je požadováno umístění v prostorách s nižší teplotou, doporučujeme vybavit lis speciálním olejem s viskozitou nezávislou na teplotě. Tento olej pak umožní bezpečný provoz v nižších teplotách od +5°C do -20°C.
+ Sada klíčů potřebných ke kontrole dotažení šroubů
Technické údaje
Technické a provozní podmínky
povolená vlhkost vstupního materiálu 8 - 15 hm%
maximální provozní tlak 180 bar (18MPa)
maximální provozní teplota oleje 60 °C
pracovní prostředí stroje +5 až +35 °C
měrná hmotnost vylisované brikety 900 - 1100 kg/m3
Obecné technické parametry
napájecí napětí zařízení 400 V
ovládací napětí 24 V
krytí elektrických prvků IP54
hlučnost zařízení 75 dB
doba provozu lisu 1 směna (omezeno teplotou oleje)
Typ Ø brikety
mm
Výkon
kg / hod
Instalovaný příkon
kW
Hmotnost lisu
kg
BrikStar EK 20 62 10 - 30 2,4 385
Briketování se nyní vyplatí i malým producentům suchých dřevních odpadů. Ukazuje to 50 prodaných lisů BrikStar EK 20 za 8 měsíců.

Proč rozdávat truhlářský odpad zdarma, když si s dřevěnými briketami můžete komfortně zatopit? Lis může pracovat i v nezateplené místnosti, tím ušetříte místo v dílně, a po zpracování materiálu se sám vypne. Zbriketováním odpadu se jeho objem zmenší až 8x. Vyrobíte si z vlastního odpadu kvalitní palivo, které uskladníte na menší ploše. V teple se příjemněji pracuje i bydlí.
© 2019 Tomáš Prošek
Machine Export s.r.o.
Okružní 407 / Sezimovo Ústí / Česká Republika