Info
Info
BrikStar 100 / 150
Materiály pro lisování bez použití pojiv

Materiál pro lisování by měl splňovat podmínky: vlhkost 8 až 15 %, rozměry menší než 15 mm a sypná hmotnost větší než 70 kg/m3

+ piliny, hobliny a prach z většiny druhů dřeva i některých tropických dřevin
+ řepková a obilná sláma, drcené energetické rostliny, pazdeří ze lnu a konopí
+ odpad z čističek osiv, makovina
+ drcený papír, papírový prach
+ textilní prach a krátká vlákna
+ velkoobjemové nebo prachové průmyslové odpady z odsávání
+ polyuretan, některé druhy kompozitních plastů
+ Jiné materiály je možné bezplatně ověřit výkonovou zkouškou, kterou pracovníci BRIKLIS provádí ve své zkušebně na vlastní náklady.

Vlastnosti briket

Brikety mají tvar válce o průměru 65 mm, délku 30 až 50 mm, výhřevnost 15 - 18 MJ/kg. Mohou být spalovány ve všech typech kamen, kotlů a spalovnách pro spalování tuhých paliv. Ve zplynovacích kotlích se lépe využije jejich velká výhřevnost.
Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x, odpad se levněji dopravuje a skladuje. Velkým přínosem briketovacích zařízení je zhodnocení odpadu a snížení prašnosti v provozovně.

Standardní vybavení

+ vedení briket - 2 kusy plastových kolen
+ čidlo minimální hladiny
+ revizní dveře
+ chladič oleje
Ekonomický přínos a hlavní výhody využití briketovacích lisů

+ Přímé napojení k centrálnímu odsávání, odprášení dílny
+
Displej pro snadné nastavení parametrů a lepší komunikaci
+
Snadná obsluha, jednoduchá montáž, rychlý servis
+
Automatická regulace délky a kvality briket
+
Nízké náklady na montáž, údržbu a spotřebu elektrické energie
+
Komplexní dodávka, individuální přístup, kvalitní zpracování
+
Rozměry lisu - šířka vždy 1200 mm, délka cca 2310 mm
Volitelné příslušenství

Tichý chod lisů
V dnešní době je pro některé zákazníky důležité příjemné hygienicky nezávadné pracovní prostředí. Je dobře známo, že dlouhodobá expozice nadměrnému hluku zvyšuje únavu zaměstnanců a tak může být i nepřímou příčinou nekvalitní výroby i pracovních úrazů.

V dílnách, které mají více dřevoobráběcích strojů, bývají přípustné limity hluku 85 dB překročeny. Proto nyní jako nové volitelné příslušenství nabízíme lisy s tichým chodem. Rozdíl v hlučnosti lisu je výrazný. U typu BrikStar se hlučnost pohybuje okolo 80 dB. Lis s tichým chodem má hlučnost pouze 72 dB.

Čidlo minimální hladiny materiálu v násypce pro BrikStar EK
Čidlo minimální hladinyČidlem minimální hladiny je standardně vybavena násypka lisů BrikStar. U lisů BrikStarEk, se může zakoupit dodatečně.
Při vyprázdnění materiálu z násypky zabezpečuje odstavení lisu z provozu a jeho další spuštění při následném plnění násypky po naplnění násypky materiálem. Čidlo minimální hladiny se nejvíce využívá v případech, kdy je lis napojen na systém centrálního odsávání.

Čidlo maximální hladiny materiálu
Čidlo maximální hladinyČidlo maximální hladiny má význam pro odstavení přívodu materiálu od násypky lisu, aby nedošlo k jejímu přeplnění nebo pro signalizaci tohoto stavu. Čidlo maximální hladiny není nijak spojeno s funkcí briketovacího lisu a nemá pro něj žádný význam.

Chladič oleje pro třísměnný provoz pro BrikStar 30, 50, 70
Chladič oleje pro třísměnný provozvotnost pryžových těsnění hydraulických součástí je závislá na teplotě oleje. Teplota oleje by neměla překračovat dlouhodobě 70°C. Briketovací lisy BrikStar 30, 50 a 70 mohou pracovat bezpečně bez olejového chladiče po dobu 8 hodin. V případě požadavku na delší provoz je nutné vybavit tyto lisy chladičem oleje. Ostatní lisy jsou chladičem oleje vybaveny standardně.

Hydraulický olej do teplot nižších než +5°C
Viskozita běžného hydraulického oleje umožňuje bezpečný provoz hydraulických strojů od +5°C výše. Při nižší teplotě olej natolik zhoustne, že může dojít k poškození čerpadla nebo hydraulických těsnění na pístech hydraulických válců. V případě, že je požadováno umístění v prostorách s nižší teplotou, doporučujeme vybavit lis speciálním olejem s viskozitou nezávislou na teplotě. Tento olej pak umožní bezpečný provoz v nižších teplotách od +5°C do -20°C.

Kryty pro venkovní instalaci
Kryty pro venkovní instalaciPokud je nutné umístit lis mimo provozovnu pod venkovní filtr centrálního odsávání je nezbytné lis chránit proti vlivu venkovního prostředí zejména vlhkosti. Pokud se dostane voda do některých míst briketovacího lisu, může je významně poškodit - roztrhnout raznici. Zatékání vody zabrání venkovní kryty, které zakrývají lisovací rám včetně elektrického rozvaděče. Nezbytným doplňkem venkovních krytů je vybavení lisu i olejem do nižších teplot.

Tlumič vibrací pro lisování obtížně lisovatelných materiálů
Tlumič vibrací Brikstar brikety z některých materiálů s velmi nízkým obsahem pryskyřic při protlačování raznicí jsou poškozeny vibracemi a prudkým uvolněním tlaku po vysunutí brikety z raznice.

Dlouhé brikety
Dlouhé briketyDlouhé krbové brikety o délce 20 až 40 cm  bez vnitřního otvoru umožňují efektivnější balení a prodej maloodběratelům. Takto dlouhé brikety je na hydraulickém briketovacím lisu možné vyrábět z některých materiálů pomocí kolíkování profilovaným razníkem. Pro odebírání dlouhých briket a následné balení je nutná ruční obsluha. Kolíčkované brikety z hydraulických lisů jsou křehké, při pádu se rychleji rozpadají než brikety z mechanických lisů.

Sklopná ramena u násypek s objemem 3 m3
Sklopná ramenaNásypky s objemem 3 m3 jsou standardně vybaveny rotorem se sklopnými rameny. Tato ramena se mohou při velkém odporu materiálu sklopit a schovat pod centrální kužel rotoru. Tím se zkrátí rameno páky a zabrání se přetížení pohonu rotoru. Po odlehčení, když se vyhrne materiál z bezprostřední blízkosti ramen, napnou pružiny ramena opět do původní polohy.

Sklopná ramena

Chlazení raznice
Chlazení raznicePři posunování stlačených briket je raznice ohřívána třením. Některé materiály ze zvyšující teplotou raznice snižují třecí odpor a lisovací síla tímto klesá. Chlazením raznice vodou v uzavřeném chladicím okruhu se udržuje teplota raznice na stejné teplotě a tím se zajišťují optimální podmínky pro lisování. Toto zařízení se nabízí například pro lisy na lisování obilných plev.
Technické údaje
Technické a provozní podmínky
povolená velikost vstupního materiálu do 30 mm
maximální provozní tlak 180 bar (18MPa)
maximální provozní teplota oleje 60 °C
pracovní prostředí stroje +5 až +35 °C
měrná hmotnost vylisované brikety 700 - 1100 kg/m3
Obecné technické parametry
napájecí napětí zařízení 400 V
ovládací napětí 24 V
krytí elektrických prvků IP54
hlučnost zařízení 77 dB
doba provozu lisu 3 směny
Typ Ø brikety
mm
Výkon
kg / hod
Instalovaný příkon
kW
Hmotnost lisu
násypka - 12
kg
Hmotnost lisu
násypka - 16
kg
Hmotnost lisu
násypka - 19
kg
BrikStar 100 65 90 - 120 9,3 1105 1195 1285
BrikStar 150 65 130 - 160 13,5 1160 1250 1340
Briketovací lisy BrikStar jsou vyráběny na základě 20letých zkušeností společnosti BRIKLIS. Jsou určeny pro střední provozy s jednosměnným či vícesměnným provozem.

Vyznačují se kompaktním provedením, moderním řízením, spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením, které umožní maximální zhutnění materiálu. Pro nepřetržitý provoz jsou doplněny chladičem oleje ve standardní výbavě. Automatická regulace kvality briket a dávkovací šnek minimalizuje kolísání výkonu pro lisování materiálů od velmi jemných až po hrubé materiály. Čidlo minimální hladiny řídí automatické spouštění a vypínání stroje a zabraňuje tak zbytečnému provozu lisu.
© 2019 Tomáš Prošek
Machine Export s.r.o.
Okružní 407 / Sezimovo Ústí / Česká Republika