Info
Info
Volitelné příslušenství
Výklopné zařízení VZ 800

Je určeno pro bezobslužnou, bezpečnou a efektivní manipulaci se sypkým materiálem v kontejnerech, např. k plnění násypky briketovacího lisu třískami nebo zásobování drtiče chuchvalci dlouhých špon.

Může být součástí briketovacích lisů vyráběných firmou BRIKLIS nebo jej lze dodat i jako samostatně stojící zařízení s vlastním rozvaděčem pro připojení k dalším zařízením. Snadno modifikovatelné konstrukční řešení výklopného zařízení umožňuje jeho přizpůsobení přepravním kontejnerům jednotlivých zákazníků a požadované výšce vyklápění.

VZ 800 splňuje náročné bezpečnostní normy
Může být vybaveno těmito bezpečnostními prvky:

+ světelnou signalizací
+ úkapovými vanami
+ nájezdy a protiskluzovými rošty
+ zrcadlem, které umožní obsluze snadnou vizuální kontrolu prostoru vyklápění
+ integrovaným oplocením s definovanými možnostmi přístupu do pracovního prostoru, kde se
   mění jednotlivé kontejnery s vyklápěným materiálem
+ bezpečnostní světelnou závorou, která zajišťuje prostor navážení vozíku.  Toto řešení zkrátí čas
   zavezení vozíku, protože není potřebné otevírat a zavírat dveře oplocení.
Jednoduchá obsluha

Obsluha VZ vymění prázdný kontejner v pracovním prostoru vyklápěcího zařízení za plný a stisknutím tlačítka spustí proces vyklápění. Čidlo hladiny materiálu v násypce lisu automaticky spustí vyklápění kontejneru, když je násypka lisu prázdná. Briketovací lis je tímto způsobem plynule zásobován. Pokud je nový kontejner založen do výklopného zařízení dříve, než se stihne předcházející dávka materiálu slisovat, dojde po jejím vyprázdnění k automatickému vyklopení materiálu do násypky lisu bez zásahu obsluhy. Nedochází tak k prostojům při práci lisu.


Šnekové dopravníky

Technické parametry

Šnekové dopravníky jsou vyrobeny z ocelového žlabu s krytem a válcované šnekovnice navařené na trubce. Pro velmi abrazivní materiály je možné provedení žlabu šneku i z materiálu Hardox. Ve žlabu může být umístěna jedna nebo dvě šnekovnice. Žlab je vybaven sítem pro odvod chladicích kapalin, které mohou z dopravovaného materiálu vytékat do záchytné vany

Průměr 120 až 160 mm
Délka až 6000 mm

Hlavní výhody

+ optimální rozměry pro umístění technologie
+ dvoušnekové provedení je vhodné i pro delší třísky
+ bezprašná doprava materálu
Zásobníky třísek

Zásobníky kovových třísek vyrábíme v několika velikostech až do objemu 14 m3. Mohou být vybaveny vibračním dnem nebo sestavou 4 až 6 šneků pro vynášení materiálu ze zásobníku podle vlastností zpracovávaného materiálu.

Provedení

Zásobník se čtyřmi šneky
je vhodný pro skladování a manipulaci delších třísek, které nejsou sypké, ale lze je snadno rozplést. Dno zásobníku je vybaveno sestavou 4 šneků s různými otáčkami a průměry. Zásobník stojí samostatně vedle lisu. Malé provední zásobníku, 0,6 m³, s možností doplnění přítlačného válce WA nebo rozdružovacího válce WE je dodáváno k briketovacím lisům na kovy.

Zásobník s vibračním dnem o objemu 2 až 14 m³
je určen pro skladování třísek. Materiál se do zásobníku přiváží sklápěcími kontejnery nebo se plní nakladačem. Součástí dna je třídící síto pro separaci kusového odpadu. Zásobník se instaluje v blízkosti lisu, je možné jej umístit i venku pod úrovní terénu.
Třídiče a separátory

Vibrační třídič velkých kusů
Vibrační třídiče vlastní výroby bezpečně oddělí kusy materiálu s většími rozměry než je štěrbina mezi vibrujícími tyčemi, které jsou nevhodné k briketování.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Magnetický separátor

Pro oddělení magnetických (železných) kovů z hliníkových třísek používáme permanentní magnet zavěšený nad pohybující se vrstvou třísek. Pro automatické čištění magnetu může být magnet doplněn pásovým dopravníkem.
Drtiče kovů pro úpravu velikosti třísek před briketováním

Materiál, který obsahuje dlouhé a objemné chuchvalce třísek, je nutné před briketováním rozdrtit na vhodnou velikost. Do linek zařazujeme švédské drtiče KB 20, které jsou vybaveny vyhazovačem velkých kusů (obrobky, zbytky tyčí, atd.). Drtící nástroje ve tvaru prstence se rozdělí v případě vniknutí velkého předmětu do drtících nástrojů a při reverzním chodu drtiče se dávka materiálu s velkým kusem vypustí bez poškození drtících nástrojů. To umožní manipulovat a briketovat širší řadu materiálů a zabezpečí bezporuchový provoz lisu.
Přehled volitelného příslušenství k briketovacím lisům řady BrikStar M/MD a iSwarf
        pozn. k
iSwarf 50 lze dodat pouze drtič kovů.
© 2019 Tomáš Prošek
Machine Export s.r.o.
Okružní 407 / Sezimovo Ústí / Česká Republika