Info
Info
iSwarf 800
! Zcela nový, patentově chráněný typ lisu !
+ Energeticky úsporný - při nízkém příkonu je zachován vysoký výkon efektivním zorganizováním pohybů lisovacích nástrojů. Na 1 kg hliníkových třísek spotřebuje 0,02 W.
+ Výkonný - dosahuje až 1.400 kg/h (hliníkových třísek).
+ Vysoký stupeň prolisování briket - dosahuje se jej vysokým tlakem působícím na briketu.
+ Minimální zbytková vlhkost - také přímo ovlivněno úrovní tlaku.
+ Výhodné dispoziční řešení - spočívá v oddělené lisovací jednotce s násypkou a hydraulickém agregátu, což umožňuje snazší přizpůsobení se danému prostoru nebo
   stávající technologii.
+ Objemná násypka - nedílná součást lisu.
+ Automatický provoz - včetně možnosti komunikace s jinou technologií, která předchází nebo navazuje na lis a snižuje nároky na obsluhu.
+ Vysoká úroveň diagnostiky stavu stroje - umožňuje rozpoznat stav lisu a typy případných poruch, což podstatně urychluje odstranění závady a opětovné zprovoznění lisu.
+ Možnost napojení na firemní síť - lis je možné sledovat na dálku jak provozovatelem, tak výrobcem, získávat reporty, informovat výrobce o stavech lisu atd.
© 2019 Tomáš Prošek
Machine Export s.r.o.
Okružní 407 / Sezimovo Ústí / Česká Republika