Info
Info
BrikStar M / MD
Velkým přínosem briketovacích lisů je umožnění recyklace drahých surovin. Třísky z obrábění kovů se lisují do kovových briket definovaného tvaru. Při tavbě briket se získává více roztaveného kovu, než při tavení volně sypaných třísek.

Umístění lisů

Briketovací lisy mohou být zapojeny na konec existujícího systému dopravy třísek od obráběcích center nebo pracovat samostatně s předřazeným velkokapacitním zásobníkem nebo drtičem. Násypky lisu jsou většinou plněny šnekovým dopravníkem z velkoobjemového zásobníku materiálu, který je umístěn v blízkosti lisu. Lisy jsou vybaveny čidlem hladiny pro snímání materiálu v násypce. Signál čidla hladiny je využit pro řízení provozu lisu i s možností ovládání externího dopravníku materiálu do násypky lisu. Možné je i manuální plnění násypky nebo plnění prostřednictvím zdvíhacího zařízení, které do násypky lisu vyklápí kontejnery třísek. Pro dopravu slisovaných briket z lisu do přepravních obalů slouží vibrační žlab nebo pásový dopravník. Výška vyústění vibračního žlabu je 600 mm.

Materiály pro lisování

Kovové třísky z obrábění litiny, oceli, barevných kovů a brusných kalů
Vzhledem k velmi rozdílným vlastnostem slitin výše uvedených kovů je nezbytné vhodnost materiálu pro briketování ověřit a zároveň je možné bezplatně provést výkonovou zkouškou, kterou pracovníci BRIKLIS provádí ve své zkušebně na vlastní náklady.

Vlastnosti briket

Brikety mají tvar válce různých průměrů, viz TP.
Měrná hmotnost brikety z hliníkových třísek je od 1 500 do 2 200 kg/m3.
Měrná hmotnost brikety z ocelových třísek je od 4 500 do 5 200 kg/m3.
Měrná hmotnost brikety z litinových třísek je od 4 500 do 6 000 kg/m3.
Měrná hmotnost brikety z mosazných třísek je od 5 500 do 6 800 kg/m3.

Standardní vybavení

+ Násypka s objemem 20 dm3 se šnekovým podavačem
+ Vibrační skluz pro dopravu briket do kontejneru
+ Chladič oleje pro nepřetržitý provoz
+ Čidlo hladiny v násypce materiálu
Ekonomický přínos a hlavní výhody využití briketovacích lisů

+ úspora základní suroviny ve slévárně
+ úspora chladícího oleje, který by jinak odcházel ze závodu v nezpracovaných třískách
+ návratnost technologie může být v měsících
+ vysoká kvalita briket, nízká zbytková vlhkost
+ profit získaný vlastním prodejem briket
+ snížení odpovědnosti za možné znečištění životního prostředí
+ snížení nákladů na manipulaci a skladování znečištěných třísek
+ minimální obsluha při použití velkoobjemové násypky
+ optimalizace investičních nákladů výběrem z širokého sortimentu výkonů
Technologie briketování kovových třísek přináší zisk tím, že snižuje ztráty při recyklaci třísek a minimalizuje náklady na manipulaci a skladování. Třísky z obrábění kovů jsou cennou surovinu, se kterou je potřeba nakládat hospodárně tak, jako s výchozím materiálem. Současná strojírenská výroba je ovlivněna sílící mezinárodní konkurencí, která vytváří tlak na snižování výrobních nákladů a na cenu výrobků.  Použití briketovacího lisu pro zpracování třísek nabízí jedno z možných ekonomicky výhodných řešení.  Vysoká specifická hmotnost briket umožňuje jejich roztavení s nízkou ztrátou kovu. Návratnost investice závisí vždy na místních podmínkách a u lisování kovů se může pohybovat v měsících. Zbriketováním odpadu se jeho objem sníží až 8x, odpad se levněji dopravuje a skladuje.

Opětovné využití řezné kapaliny

Každý z briketovacích lisů je standardně vybaven separací chladící kapaliny, která je v určitém množství vynášena spolu s třískami dopravníkem z obráběcího stroje. Po oddělení kapaliny od třísek prochází kapalina přes sítko tak, aby došlo i k odstranění dalších nečistot. Chladící kapalinu je poté možné bez jakýchkoli úprav vrátit zpět do obráběcího stroje a opětovně ji použít. Případně lze rovněž kapalinu z lisu přivést zpět do stroje přes jemnou filtraci kapaliny, pokud je jí obráběcí stroj vybaven.
Volitelná příslušenství

+ Čidlo minimální hladiny matriálu v násypce lisu
+ Vibrační třídič třísek
+ Šnekové nebo článkové dopravníky materiálu
+ Záchytná vana na vylisovanou chladící kapalinu s čerpadlem
+ Řídící systém pro ovládání dopravníků na základě signálů z čidel hladiny
+ Hydraulický olej pro teploty okolí nižší než + 5 °C

Volitelné násypky

Násypka se čtyřmi šneky 4SN o objemu 0,7 nebo 1,2 m3 určená pro zpracování delších třísek, které nejsou sypké, ale je možné je snadno rozplést. Dno násypky je vybaveno sestavou 4 šneků s různými otáčkami a průměry a přítlačným válcem WA nebo rozrušovacím válcem WE. Tato zařízení naruší dlouhé chuchvalce a rozlámou dlouhé třísky tak, že je možné je dávkovat do lisovací komory. Velikost násypky je 0,7 m3 nebo 1,2 m3. Přítomnost chuchvalců v materiálu může být pouze občasná.

Zásobník třísek s vibračním dnem o velikosti 6 - 10 m3 Zásobník třísek je pevná ocelová násypka s vibračním dnem určená pro jejich skladování. Vibrační dno vynáší materiál v požadované vrstvě do šnekového dopravníku. Ve vibračním dnu je integrováno třídící síto pro separaci kusového odpadu. Šnekový dopravník, 10 mm silná bezosá spirála, vynáší materiál do zásobníku briketovacího lisu na základě signálu čidla hladiny zcela automaticky. Materiál se do zásobníku přiváží sklápěcími kontejnery nebo se plní nakladačem. Objem materiálu v zásobníku vystačí až na 8 hodin provozu lisu.

Přídavná zařízení

Drtiče pro kovový odpad Dlouhé špony je nutné před briketováním rozlámat vhodným drtičem. Podle druhu špon a požadovaného výkonu nabízíme řešení různých výrobců. Zásadní podmínkou pro úspěšné nasazení drtičů jsou čisté špony bez zbytků tyčí, výrobků nebo nástrojů. Některé typy drtičů jsou vybaveny vyhazovači velkých kusů, které vypadávají z drtiče do nadrceného materiálu automaticky. Za drtičem se musí instalovat ještě vibrační třídič, který tyto velké kusy oddělí. Přítomnost velkých kusů materiálu - zbytky tyčí, obrobky, nářadí nebo nástroje by se měly ze vstupního materiálu před drcením odstranit, jinak hrozí poškození nebo nadměrné opotřebení drtiče.
Technické údaje
Technické a provozní podmínky
povolená velikost vstupního materiálu do 30 mm
maximální provozní tlak 240 bar (24MPa)
maximální provozní teplota oleje 60 °C
pracovní prostředí stroje +5 až +35 °C
Obecné technické parametry
napájecí napětí zařízení 400 V
ovládací napětí 24 V
krytí elektrických prvků IP54
hlučnost zařízení 77 dB
doba provozu lisu 3 směny
Typ Ø brikety
mm
Pracovní tlak
MPa
Výkon
kg / hod
Výkon čerpadla
kW
Rozměry stroje
mm
BrikStar M - 7 40 320 100 7,5 2050 x 1200 x 1740
BrikStar M/MD - 15 55 - 60 290 - 350 200 / 280 15 3320 x 2080 x 1940
BrikStar M/MD - 22 60 - 70 290 - 350 300 / 400 22 3620 x 2300 x 2460
BrikStar M/MD - 30 70 - 80 290 - 350 500 / 650 30 4620 x 2590 x 2800
BrikStar M - 40 80 - 90 290 - 350 600 / 800 40 4620 x 2590 x 2800
Hliník
Měď
Bronz
Titan
Olovo
Litina
Zinkový prach
Brusné kaly
Ocel
Ostatní materiály
Váš vzorek
?
Lisy BrikStar M a MD byly vyvinuty pro lisování kovových třísek z obrábění litiny, oceli nebo barevných kovů a brusných kalů na základě 20letých zkušeností. Lisy BrikStar M a MD jsou určeny pro střední a větší provozy s jednosměnným či vícesměnným provozem. Mají téměř stejné rozměry, ale odlišují se konstrukcí. Briketovací lisy BrikStar MD dosahují vyšších výkonů díky konstrukční úpravě zkracující čas pracovního cyklu.

Unikátní způsob lisování

Lisy se vyznačují kompaktním provedením, moderním řízením, spolehlivým hydraulickým lisovacím zařízením, které umožní maximální zhutnění materiálu. Lisování probíhá ve válcové raznici uzavírané z obou stran lisovacími nástroji. Lisovací tlak v raznici dosahuje až 400 MPa a působí na obě podstavy válcové brikety. Unikátní způsob lisování materiálu zaručuje vysoké, rovnoměrné prolisování materiálu v celém objemu brikety. Průměrná délka brikety je 1,5 x větší než její průměr. Při zpracování litiny je její měrná hmotnost až 5 300 kg/m3. Pro briketování jsou vhodné pouze krátké sypké kovové třísky.
© 2019 Tomáš Prošek
Machine Export s.r.o.
Okružní 407 / Sezimovo Ústí / Česká Republika